Integritetspolicy - Spa Natural
Mån-fre kl. 9-18
+49 (0) 210 39 95 430
Beställ katalog

Integritetspolicy

KG (nedan även kallat "Spa Natural") erbjuder www.spa-natural.com försäljningsinformation om bubbelpooler och badspa på sin webbplats. Spa Natural är medveten om vikten av de personuppgifter som anförtrotts det (artikel 4 nr 1 GDPR). Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende. Spa Natural ser till att dessa uppgifter behandlas konfidentiellt. I det följande informerar vi dig om behandlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats samt om kundens och berörda parters rättigheter.

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

(1) Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende (jfr artikel 4 nr 1 GDPR).

(2) Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4 nr 7 GDPR är Spa Natural GmbH & Co KG, Ellerstraße 101 (Hall 8-10), 40721 Hilden, Tyskland, E-Mail: info@spa-natural.com (se vårt avtryck). Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på vår postadress med tillägget "dataskyddsombudet".

(3) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär, de uppgifter du tillhandahåller (din e-postadress, om tillämpligt). Ditt namn och telefonnummer) lagras av oss för att kunna svara på dina frågor. Om begäran tilldelas ett kontrakt raderar vi de uppgifter som uppstår i detta sammanhang efter perioderna under kontraktets löptid, annars efter lagring inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringsskyldigheter.

(4) Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål, kommer vi alltid att noggrant välja ut och övervaka dessa tjänsteleverantörer och informera dig i detalj om respektive processer nedan. På så sätt specificerar vi också de definierade kriterierna för lagringsperioden.

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot en personuppgiftsansvarig med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandling,
 • Rätt att invända mot behandling,
 • Rätt till dataportabilitet.

(2) Du har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter.

§ 3 Behandling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

När du använder webbplatsen för informationsändamål, dvs. bara tittar på den utan registrering och utan att du på annat sätt ger oss information, behandlar vi de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Uppgifterna som beskrivs nedan är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet och måste därför behandlas av oss. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 lit. f GDPR:

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (besökt sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Mängden uppgifter som överförts i varje enskilt fall
 • tidigare besökt sida
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Språk och version av webbläsarprogramvaran.

§ 4 Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad och använda andra vanliga funktioner för analys eller marknadsföring av våra erbjudanden, som presenteras mer detaljerat nedan. Som regel måste du lämna ytterligare personuppgifter eller så behandlar vi sådana ytterligare uppgifter som vi använder för att utföra respektive tjänster. För alla databehandlingsändamål som beskrivs här gäller de ovannämnda principerna för databehandling.

(2) I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa är noggrant utvalda av oss, är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

§ 5 Invändning eller återkallelse mot behandlingen av dina uppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla dem. En sådan återkallelse påverkar tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har uttryckt den till oss. Tillåtligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till tidpunkten för din återkallelse påverkas inte.

(2) I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägning (art. 6 para. 1 mening 1 lit. f. GDPR) kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i följande beskrivning av funktionerna. När du gör en sådan invändning ber vi dig förklara varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av din invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller visa dig våra tvingande skäl som är värda att skydda, på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

(3) Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalysändamål. Det bästa sättet att utöva din invändning mot reklam är att vi använder kontaktuppgifterna ovan.

§ 6 Användning av cookies

(1) Utöver ovan nämnda data använder vi tekniska hjälpmedel för olika funktioner när du använder vår webbplats, särskilt cookies som kan lagras på din enhet. När du besöker vår webbplats och när som helst senare kan du välja om du i allmänhet tillåter inställning av cookies eller vilka enskilda ytterligare funktioner du vill välja. Du kan göra ändringar i dina webbläsarinställningar eller via vår samtyckeshanterare. I det följande beskriver vi först cookies ur teknisk synvinkel (2), innan vi går in mer i detalj på dina individuella val genom att beskriva tekniskt nödvändiga cookies (3) och cookies som du frivilligt kan välja eller avmarkera (4).

(2) Cookies är textfiler eller information i en databas som lagras på din hårddisk och tilldelas den webbläsare du använder, så att viss information kan flöda till kroppen som ställer in cookien. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator, utan används främst för att göra interneterbjudandet snabbare och mer användarvänligt. Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars funktionalitet och rättsliga grund vi kommer att förklara nedan:

 • Övergående cookies: Dessa, i synnerhet sessionscookies, raderas automatiskt när webbläsaren stängs eller loggas ut. De innehåller ett så kallat sessions-ID. På detta sätt kan olika förfrågningar från din webbläsare tilldelas den gemensamma sessionen och din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats.
 • Beständiga cookies: Dessa raderas automatiskt efter en viss period, som definieras olika beroende på cookien. Du kan när som helst se de inställda kakorna och varaktigheterna i inställningarna i din webbläsare och radera cookies manuellt.

(3) Obligatoriska funktioner som är tekniskt nödvändiga för att visa webbplatsen: Webbplatsens tekniska struktur kräver att vi använder tekniker, särskilt cookies. Utan dessa tekniker kan vår webbplats inte visas (helt korrekt) eller så kunde supportfunktionerna inte aktiveras. Dessa är i princip tillfälliga cookies som raderas i slutet av ditt webbplatsbesök, senast när du stänger din webbläsare. Du kan inte välja bort dessa cookies om du vill använda vår webbplats. De enskilda kakorna är synliga i Consent Manager. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. f GDPR.

(4) Valfria cookies när du ger ditt samtycke: Vi ställer in olika cookies först efter ditt samtycke, som du kan välja vid ditt första besök på vår webbplats via det så kallade cookie-samtyckesverktyget. Funktionerna aktiveras endast med ditt samtycke och kan särskilt tjäna till att göra det möjligt för oss att analysera och förbättra besök på vår webbplats, för att göra det lättare för dig att använda via olika webbläsare eller slutenheter, för att känna igen dig under ett besök eller för att placera reklam (eventuellt också för att orientera reklam till intressen, för att mäta effektiviteten av annonser eller för att visa intresseorienterad reklam). Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. a GDPR. Återkallandet av ditt samtycke är möjligt när som helst, utan att det påverkar tillåtligheten av behandlingen fram till återkallandet.

§ 5 Webbspårning med hjälp av Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbspårningstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Syftet med vår användning av verktyget är att möjliggöra analys av dina användarinteraktioner på vår webbplats och att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare genom den statistik och de rapporter som erhållits.

(2) Vi samlar in interaktioner mellan dig som användare av webbplatsen främst med hjälp av cookies, data om enheten/webbläsaren, IP-adresser och webbplats- eller appaktiviteter. Google Analytics samlar också in dina IP-adresser för att säkerställa tjänstens säkerhet och för att ge oss som webbplatsoperatör information om respektive användares land, region eller plats (så kallad "IP-platsbestämning"). För ditt skydd använder vi dock naturligtvis anonymiseringsfunktionen ("IP-maskering"), dvs. Google förkortar IP-adresserna inom EU med den sista oktetten.

(3) Google agerar som personuppgiftsbiträde och vi har ingått ett motsvarande avtal med Google. Informationen som genereras av cookien och de (vanligtvis förkortade) IP-adresserna om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och behandlas där. I dessa fall har Google satt upp en standard som motsvarar den tidigare EU-US Privacy Shield och har lovat att följa gällande dataskyddslagar för internationella dataöverföringar. Vi har också kommit överens om så kallade standardavtalsklausuler med Google, vars syfte är att följa en adekvat nivå av dataskydd i tredjelandet.

(4) Den rättsliga grunden för insamling och vidare behandling av informationen (som äger rum i högst 14 månader) är ditt samtycke (art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR). Återkallandet av ditt samtycke är möjligt när som helst, utan att det påverkar tillåtligheten av behandlingen fram till återkallandet. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke är via vår samtyckeshanterare eller installera Googles webbläsartillägg, som kan nås via följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de/.

(5) Mer information om omfattningen av Google Analytics tjänster finns under marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. Information om databehandling vid användning av Google Analytics tillhandahålls av Google under följande länk: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de/. Allmän information om databehandling, som Google säger också ska gälla för Google Analytics, finns i Googles integritetspolicy under www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§ 6 Användning av Google Ads

(1) Vi använder Google Ads-erbjudandet för att uppmärksamma våra erbjudanden med hjälp av annonser. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Ads en cookie på din enhet. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. a GDPR, dvs. integrationen sker endast med ditt samtycke.

(2) Annonsmedierna levereras av Google via så kallade "annonsservrar". För detta ändamål använder vi och andra webbplatser så kallade annonsservercookies, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, såsom visning av annonser eller klick av användare, kan mätas. Google Ads-cookies som lagras på vår webbplats gör det möjligt för oss att få information om framgången för våra reklamkampanjer. Dessa cookies är inte avsedda att identifiera dig personligen. För denna cookie lagras vanligtvis det unika cookie-ID:t, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konverteringar efter visning) och opt-out-information (markering av att en användare inte längre vill bli adresserad) som analysvärden.

(3) De cookies som ställts in av Google gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som lagras på deras dator ännu inte har gått ut, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje annonskund tilldelas en annan cookie, så cookies kan inte spåras på andra annonskunders webbplatser. Genom att integrera Google Ads får Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad i en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören tar reda på och lagrar din IP-adress.

(4) På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi själva samlar inte självständigt in personuppgifter i de ovan nämnda reklamåtgärderna, utan ger Google ensamt möjlighet att samla in uppgifterna. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google som ger information om vilka annonser som klickades på hur ofta och till vilka priser. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammedierna, i synnerhet kan vi inte identifiera användarna på grundval av denna information.

(5) Återkallandet av ditt samtycke är möjligt när som helst, utan att det påverkar tillåtligheten av behandlingen fram till återkallandet. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke är via vår Samtyckeshanterare eller via följande funktioner: a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed, i synnerhet innebär undertryckandet av cookies från tredje part att du inte kommer att få annonser från tredje part; b) genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från domänen "www.googleadservices.com", www.google.de/settings/ads, varigenom denna inställning kommer att raderas om du tar bort dina cookies; c) genom att inaktivera intressebaserade annonser från de leverantörer som ingår i den självreglerande kampanjen "Om annonser" via länken www.aboutads.info/choices, varigenom denna inställning kommer att raderas om du tar bort dina cookies; d) genom permanent inaktivering i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken www.google.com/settings/ads/plugin. Vi vill påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande i sin fulla utsträckning.

(6) Mer information om dataskydd på Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland, finns här: www.google.com/intl/de/policies/privacy och services.google.com/sitestats/de.html.

§ 7 Googles remarketing

(1) Vi använder Google Ads med tilläggsprogrammet "Google Remarketing". Denna process gör det möjligt för oss att skapa annonser baserat på befintlig information om dig och att besöka dig igen när du fortsätter att använda Internet. Detta görs med hjälp av cookies som ställs in när du besöker våra erbjudanden, som används av Google för att registrera och pseudonymisera ditt användningsbeteende när du besöker olika webbplatser. Enligt Google kombineras inte de uppgifter som samlas in i samband med remarketing med dina personuppgifter, som kan lagras av Google.

(2) Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är också artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. a GDPR, dvs. integrationen sker endast med ditt samtycke. Du kan förhindra eller sluta använda remarketingfunktionen på samma sätt som tidigare beskrivits för Google Ads.

§ 8 Annonsering med Facebook (pixel- och konverteringsspårning)

(1) Dessutom använder webbplatsen reklamåtgärder från Meta Platforms Inc. Genom att integrera den så kallade "Facebook-pixeln" på vår webbplats kan vi visa våra annonseringsåtgärder ("Facebook-annonser") för användare av vår webbplats och det sociala nätverket Facebook och mäta och utvärdera framgångarna ("konverteringsspårning"). Denna anslutning mellan Facebook och vår webbplats sker tekniskt via "Facebook Pixel". Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. a GDPR, dvs. integrationen sker endast med ditt samtycke.

(2) På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern när du besöker vår webbplats. Vi har inget inflytande på omfattningen och vidare användningen av de uppgifter som samlas in av Facebook genom användning av detta verktyg och presenterar därför de processer som vi känner till: Genom att integrera Facebook-pixeln får Facebook informationen om att du har öppnat motsvarande webbplats på vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören tar reda på din IP-adress och andra identifieringsfunktioner och använder dem för att skapa din profil.

(3) Den insamlade informationen lagras på Facebooks servrar, inklusive i USA. För dessa fall har leverantören infört en standard som motsvarar den tidigare EU-US Privacy Shield och har lovat att följa gällande dataskyddslagar för internationella dataöverföringar. Vi har också kommit överens med Facebook om så kallade standardklausuler om dataskydd, vars syfte är att följa en adekvat nivå av dataskydd i tredjeländer.

(4) Återkallandet av ditt samtycke är möjligt när som helst, utan att det påverkar tillåtligheten av behandlingen fram till återkallandet. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke är via vår Samtyckeshanterare. Dessutom kan (endast inloggade användare) invända via leverantörens funktion under följande länk: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ möjligt.

(5) Ytterligare information om databehandling av Facebook kan erhållas från Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; Sekretesspolicy: www.facebook.com/about/privacy.

§ 9 Google Taggstyrning

Den här webbplatsen använder Google Taggstyrning. Genom denna tjänst kan webbplatstaggar hanteras via ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar bara taggar. Detta innebär att inga cookies används och inga personuppgifter samlas in. Google Tool Manager utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Taggstyrning har dock inte åtkomst till dessa data. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå förblir den giltig för alla spårningstaggar, i den mån de implementeras med Google Taggstyrning.

§ 10 Integration av Zendesk Chat

(1) På denna webbplats använder vi Zendesk Chat (tidigare Zopim), en livechattprogramvara från Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102.

(2) Zendesk Chat visar användaren om en av våra anställda är online för att ge ett omedelbart svar. För detta ändamål registreras alla besökare på våra sidor med sin IP-adress och den sida de för närvarande besöker. IP-adressen är anonymiserad.

(3) Zendesk Chat använder cookies. Informationen som genereras av cookien om användningen av vår webbplats (inklusive din anonymiserade IP-adress) överförs till en Zendesk Chat-server i USA och lagras där. Informationen är endast synlig för vistelsen på en viss sida och lagras inte. Slutförda chattar loggas och lagras. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet därmed; Vi vill påpeka att det i detta fall kanske inte är möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen i sin fulla utsträckning.

(4) Mer information om Zendesks databehandling finns i Zendesks integritetspolicy under http://www.zendesk.com/company/privacy.

§ 11 Våra framträdanden i sociala nätverk

(1) Vi har olika framträdanden i så kallade sociala medieplattformar. Vi driver framträdandena med följande leverantörer:

 • Annons
  Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
  https://de-de.facebook.com/spanaturalwhirlpools/
  Sekretesspolicy: www.facebook.com/about/privacy.
 • Instagram
  Facebook Ireland Limited, 4 Canal Square, Dublin 2, Irland
  https://www.instagram.com/spa_natural_wellness/?hl=de
  Integritetspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav
 • YouTube<
  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
  https://www.youtube.com/channel/UCg0WMbxpBteJA_fqpwpPJNw
  Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de
 • Pinterest
  Pinterest Inc., 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 Förenta staterna
  https://www.pinterest.de/spanaturalcom/
  Integritetspolicy: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
 • LinkedIn
  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland
  https://www.linkedin.com/company/spa-natural/?originalSubdomain=de
  Integritetspolicy: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

(2) Vi använder den tekniska plattformen och leverantörernas tjänster för dessa informationstjänster. Vi vill påpeka att du använder våra framträdanden på sociala medieplattformar och deras funktioner på eget ansvar. Detta gäller särskilt användningen av de interaktiva funktionerna (t.ex. kommentarer, delning, betygsättning). När du besöker våra webbplatser registrerar leverantörerna av de sociala medieplattformarna bland annat: Din IP-adress och annan information som finns tillgänglig på din enhet i form av cookies. Denna information används för att ge oss som operatör av kontona statistisk information om interaktionen med oss.

(3) De uppgifter som samlas in om dig i detta sammanhang kommer att behandlas av plattformarna och vid behov överföras till länder utanför Europeiska unionen, särskilt USA. Enligt sina egna uttalanden följer alla ovannämnda leverantörer en adekvat nivå av dataskydd som motsvarar den tidigare EU-US Privacy Shield och vi har ingått standardklausulerna om dataskydd med företagen. Vi vet inte hur de sociala medieplattformarna använder uppgifterna från ditt besök på vårt konto och interaktion med våra bidrag för sina egna ändamål, hur länge dessa uppgifter lagras och om data vidarebefordras till tredje part. Databehandlingen kan variera beroende på om du är registrerad och inloggad på det sociala nätverket eller besöker webbplatsen som en icke-registrerad och/eller icke-inloggad användare. När du öppnar ett inlägg eller konto överförs IP-adressen som tilldelats din enhet till leverantören av den sociala medieplattformen. Om du för närvarande är inloggad som användare kan en cookie på din enhet användas för att spåra hur du har rört dig i nätverket. Via knappar integrerade på webbplatser är det möjligt för plattformarna att spela in dina besök på dessa webbplatssidor och tilldela dem till din respektive profil. Baserat på dessa uppgifter kan innehåll eller reklam skräddarsys för dig. Om du vill undvika detta bör du logga ut eller inaktivera funktionen "förbli inloggad", ta bort cookies på din enhet och starta om din webbläsare.

(4) Som leverantör av informationstjänsten behandlar vi endast data från din användning av vår tjänst som du tillhandahåller oss och kräver interaktion. Om du till exempel ställer en fråga som vi bara kan svara på via e-post kommer vi att lagra din information i enlighet med de allmänna principerna för vår databehandling som beskrivs i denna sekretesspolicy. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter på den sociala medieplattformen är artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. f GDPR.

(5) För att utöva dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss eller leverantören av den sociala medieplattformen. Om en part inte är ansvarig för att svara eller måste få informationen från den andra parten, kommer vi eller leverantören sedan att vidarebefordra din begäran till respektive partner. Kontakta operatören av den sociala medieplattformen direkt för frågor om profilering, behandling av dina uppgifter när du använder webbplatsen. Om du har några frågor om behandlingen av din interaktion med oss på vår webbplats, skriv till kontaktuppgifterna från oss ovan.

(6) Vilken information den sociala medieplattformen får och hur den används beskrivs av leverantörerna i deras dataskyddsdeklarationer (se länk i tabellen ovan). Där hittar du också information om kontaktalternativ och inställningsalternativ för annonser. Du kan också hitta mer information om sociala nätverk och hur du skyddar dina data på www.youngdata.de.

§ 12 Integration av YouTube-videor

(1) Vi har integrerat YouTube-videor i vårt online-erbjudande, som lagras på YouTube.com och kan spelas direkt från vår webbplats. Den rättsliga grunden för att visa videorna är artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. a GDPR, dvs. integrationen sker endast med ditt samtycke.

(2) Genom att besöka webbplatsen får YouTube information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs ovannämnda grundläggande data som IP-adress och tidsstämpel. Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina data att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av sin webbplats. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet.

(3) Den insamlade informationen lagras på Googles servrar, inklusive i USA. För dessa fall har leverantören infört en standard som motsvarar den tidigare EU-US Privacy Shield och har lovat att följa gällande dataskyddslagar för internationella dataöverföringar. Vi har också kommit överens om så kallade standardklausuler om dataskydd med Google, vars syfte är att följa en adekvat nivå av dataskydd i tredjelandet.

(4) Mer information om syftet med och omfattningen av YouTubes insamling och behandling av data finns i sekretesspolicyn. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 13 Integrering av Google Maps

(1) På denna webbplats använder vi erbjudandet från Google Maps. Detta gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och gör att du enkelt kan använda kartfunktionen. Den rättsliga grunden för användningen av kartorna är artikel 6 stycke 1 mening 1 lit. a GDPR, dvs. integrationen sker endast med ditt samtycke.

(2) Genom att besöka webbplatsen får Google information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs ovannämnda grundläggande data som IP-adress och tidsstämpel. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina data att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill kopplas till din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av sin webbplats. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet.

(3) Den insamlade informationen lagras på Googles servrar, inklusive i USA. För dessa fall har leverantören infört en standard som motsvarar den tidigare EU-US Privacy Shield och har lovat att följa gällande dataskyddslagar för internationella dataöverföringar. Vi har också kommit överens om så kallade standardklausuler om dataskydd med Google, vars syfte är att följa en adekvat nivå av dataskydd i tredjelandet.

(4) Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plugin-leverantören finns i leverantörens integritetspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 14 Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

(1) Behandlingen av personuppgifter sker endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå behandlingsändamålet eller databehandlingen (i synnerhet). Lagring) krävs enligt lag.

(2) Om behandlingsändamålet inte längre gäller eller om den lagstadgade lagringsperioden löper ut kommer personuppgifter att raderas eller blockeras i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

§ 15 Rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av dataskyddsöverträdelser har den registrerade rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten är statskommissionären för dataskydd och informationssäkerhet i förbundsstaten Nordrhein-Westfalen. Kontaktuppgifter hittar du under www.ldi.nrw.de.